Договір – оферта на купівлю товару через Інтернет – магазин

Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою https://divia-professional.com/malva_tini , що має назву надалі «Інтернет-магазин», і користувачем послуг Інтернет-магазину, що має назву надалі «Покупець», що включає всі суттєві умови організації купівлі–продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет-магазин).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та підпадають під регулювання, у тому числі, Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023 - XII від 12 травня 1991 року, Цивільного Кодексу України № 435-IV1 від 16.01.2003, Закону України «Про електронну комерцію» № 675-VIII від 03.09.2015.

При укладенні Договору за цією Офертою Сторони керуються також інформацією на яку посилаються пункти Договору, яка являється невід'ємною частиною Договору.

Оферта є офіційним документом Продавця і має необхідну належну юридичну силу та публікується на сайті Продавця.

Терміни та визначення


- «Інтернет-магазин» – у відповідності до Закону України «про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом укладення електронної угоди. Дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, умовами та строками доставки, гарантійними зобов'язаннями тощо, зробити відповідне замовлення та сплатити його на підставі виставленого рахунку.

- «Товар» – предмети, що пропонуються до продажу в Інтернет-магазині, або вже придбані Покупцем у Продавця дистанційним способом.

- «Кошик» – частина Інтернет-магазину, що відповідає за відслідковування та відображення в реальному часі вибраних Покупцем товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них.

- «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені в Інтернет-магазині.

- Замовлення – результат досягнення домовленостей між Покупцем та Продавцем щодо моделей, кількості Товару, сумарної вартості, що підлягає сплаті за Договором, способу оплати Замовлення Покупцем, способу Доставки Товару та строку виконання Договору.

- Покупець – юридична особа, фізична особа підприємець, фізична особа, громадянин України, який має необхідну дієздатність для заключення цього Договору.

Предмет договору
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплату Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробку і доставку замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
- датою укладення Договору є дата оплати Покупцем Замовлення.

Порядок оформлення Замовлення
1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений в Інтернет-магазині.
2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.
3. При відсутності товару на складі менеджер компанії зобов'язаний довести до відома Покупця (по телефону або через електронну пошту).
4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Оплата замовлення
Покупець може оплатити Замовлення наступними способами (що також доступні для ознайомлення у відповідному розділі «Оплата и Доставка» на Сайті):

1. Карткою Приват Банку через Сайт в режимі онлайн через Приват24.
2. Карткою Visa або MasterCard будь-якого банку України за допомогою LiqPay.

Покупець при оформленні Замовлення сплачує 100% вартості Товару на користь Продавця.
Плата за доставку Товару здійснюється Покупцем самостійно.

Доставка товару
Доставка здійснюється до відділення компанії Нова пошта, після оплати Замовлення. Доставка оплачується покупцем

Права та обов'язки сторін
Продавець має право:
- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
- змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари, в односторонньому порядку, поміщаючи їх на сторінках Інтернет-магазину.
- всі зміни вступають в силу негайно після публікації.

Продавець зобов'язаний:
- виконувати умови даного Договору.
- виконувати Замовлення Покупця в разі прийняття такого Замовлення та наявності відповідного Товару та надходження оплати від Покупця в порядку, визначеному цим Договором.
- передати Покупцю Товар згідно з Замовленням, за умови виконання Покупцем умов цього Договору.
- перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування.
- надати Покупцю накладну на Замовлення.

Покупець має право:
- вибрати будь-який торар в будь-якій кількості, яка є в наявності в Інтернет-магазині
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Покупець зобов'язаний:
- ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Сайті.
- ознайомитись та прийняти умови цього Договору або відмовитись від оформлення Замовлення у випадку, якщо умови Договору не є прийнятними.
- оплатити вартість Товару у визначеному в Замовленні порядку та строки.
- отримати обраний в Замовленні Товар.

Інші умови
- Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті https://divia-professional.com/malva_tini.

- Інтернет – магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

- Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Покупцем оформленого в Інтернет – магазині Замовлення.

- Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту цієї публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

- Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення Замовлення є для Покупця безоплатним.

- Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет - магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання Замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

- Покупець підтверджує, що повідомлений про порядок та умови обробки своїх персональних даних.

- Цей Договір є договором приєднання відповідно до ст. 634. ЦК України.

- Претензії можуть бути надіслані на адресу Продавця.Строк дії Договору та порядок його розірвання
- Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (надходження оплати на рахунок Продавця) і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

- До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, оформленій у письмовому вигляді.

- Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.